Babysim

Rubriker_babysim

Babysim är ett tillfälle att göra något roligt tillsammans med det
lilla barnet och en möjlighet att ge barnet en bra vattenvana.

brupp

Vattnets kontakt med huden hjälper barnet i sin jagutveckling och
vi kan se hur de allra flesta njuter av att vara i vattnet. Genom
olika övningar lär vi barnen att dyka och ta sig fram under vattnet.

Detta stärker dem i deras motoriska utveckling och skänker dem
trygghet i och med att de lär sig hantera och ha respekt för vattnet.

I vattnet utvecklas barnets kroppsmedvetenhet och motorik bra
med hjälp av tyngdlösheten och vattnets beröring av huden.